گل جنت

گل خوشرنگ درگلشن برويد

رودمجنون وليلي رابجويد

نفس راتازه كن شعري بخواني

قلندرازگل جنت بگويد

[ سه شنبه بیست و نهم 11 1392 ] [ 14:12 ] [ psavini ]

دخترها به خواستگاري بروند يا پسرها

دخترها به خواستگاري بروند يا پسرها

 


در هيچ قانوني تعيين نشده است كه دختر از پسر خواستگاري نكند و يا هيچ الزامي هم وجود ندارد كه حتما پسر از دختر خواستگاري كند.
 
برخي افراد جامعه بر اين باورند دختر نبايد از پسر خواستگاري كند و با اين روش شخصيت دختر زير سوال مي‌رود. «غلامرضا قاسمي‌كبريا»، دكتراي روانشناسي ومشاوره در اين‌باره مي‌گويد: خواستگاري چه از طرف پسر و يا دختر بايد از سه حوزه فرهنگ، اعتقاد، ضوابط و قواعد اجتماعي مورد بررسي قرار گيرد.
 
ابتدا به بحث قانون مي‌پردازيم، در هيچ قانوني تعيين نشده است كه دختر از پسر خواستگاري نكند و يا هيچ الزامي هم وجود ندارد كه حتما پسر از دختر خواستگاري كند.
 
از لحاظ اعتقادي در هيچ روايتي و يا آيه‌اي نيامده است كه پسر بايد از دختر خواستگاري كند.
 
اما از لحاظ فرهنگي و عمومي كه به تدريج شكل گرفته است؛در جامعه اين گونه نهادينه شده است كه معمولا دخترها رفتاري همراه با كرشمه دارند و تمايل به مورد پسند قرار گرفتن و جلوه‌گري در آنها زياد است، اينطور متعارف شده است كه پسر بايد براي ابراز عشق به دختر پا جلو بگذارد و از او درخواست ازدواج كند كه اين فرهنگ به صورت عمومي در بين افراد جامعه القاء شده است.
 
مشكلي كه در بحث خواستگاري دختر از پسر بوجود مي‌آيد فقط جنبه فرهنگي آن است. مثلا اگر مادري دختري داشته باشد و يك برادرزاده پسر هم داشته باشد و از خصوصيات و شخصيت برادرزاده‌اش برايش جذاب باشد و به او بگويد كه من دوستدارم تو با دخترم ازدواج كني، امكان دارد بعد از ازدواج پسر بارها دختر رامورد سرزنش قرار دهد و بگويد« مادرت به من التماس كرد با توازدواج كنم وگرنه من هيچ تمايلي براي ازدواج با تو نداشتم.»
 
خوشبختانه در فرهنگ ديني هيچ الزامي وجود ندارد كه پسر از دختر خواستگاري كند و حتي خواستگاري را به دختر سپرده است. در اين مبحث مي‌توان به خطبه‌ايكه دختر و پسر به عقد هم در مي‌آيند، اشاره كرد. وقتي عاقد از دختر مي‌پرسد كه «آيا وكيلم شما را به عقد دائم فلاني دربياورم»؛ يعني آيا من بهنمايندگي شما مي‌توانم پسر را خواستگاري كنم و به عقد شما درآورم، در اين مسئله بايد گفت كه از طرف دختر، پسر را خواستگاري مي‌كند.
 
خطبه اصلي اين است كه دختر و پسر خودشان بخوانند و اگر بلد نيستند يك نفر را به نمايندگي خود بگذارند كه خطبه را براي آنها جاري كند. خطبه زَوَّجْتُكَ نَفْسي فِي الْمُدَّةِ الْمَعْلُومَةِ عَلَي الْمَهْرِ الْمَعْلُوم (من مي‌خواهم خودم را به همسري تو در مدت معين با مهر معين درآوردم)
 
اگر توجه كرده باشيد تاريخ به ما آموزش داده است كه هيچ الزامي وجود ندارد كه پسر بايد از دختر خواستگاري كند. اگر دقت كرده باشيد پيامبر اكرم(ص) فقطيك دختر داشت كه برايش بسيار مهم و ارزشمند بود، اما ايشان از طرف دخترش، امام علي را خواستگاري كرد و دست دخترش را به دامادش گذاشت و يا زني در جمعو در مسجد از پيامبر خواستگاري كرد؛ كه پيامبر به آن زن گفت من شرايط ازدواج با شما را ندارم.
 
جالب است بدانيد اسلام خواستگاري و ازدواج را برعهده زن گذاشته شده زيرا دختر به دليل شخصيت و رفتار هم جزئيات و هم كليات را در نظر دارد و از لحاظمديريت و همينطور خريد شي، كالا و ... زنان از لحاظ انتخاباتي و برنامه‌ريزي بسيار دقيق‌تر و موفق‌تر از مردان هستند؛ اما طلاق را بر عهده مرد گذاشته شده، زيرا معمولا مردها تحمل و طاقت بيشتري نسبت به زنان دارند.بارها در جلسات مشاوره ديده شده است كه حق طلاق با زن بوده؛ اما بعد از مدتي كه زن، همسرش را طلاق داده، پشيمان شده است.
 
زماني‌كه دختر و پسر شرايط همديگر را درك كنند و طبق شرايط با هم ازدواج كنند، حتي اگر دختر از پسر خواستگاري كند، هيچ اشكالي ندارد و مانعي در خوشبختي آنها وجود ندارد. برخي از شرايط اختلاف سني، وضع مالي، خواستگاري دختر از پسر كه در فرهنگ عمومي به طور غلط به افراد القاء شده است، نه جنبهعلمي و نه جنبه قانوني دارد.

[ سه شنبه بیست و نهم 11 1392 ] [ 14:8 ] [ psavini ]

بدون عنوان

شدم عاشق بدانم چيست اين عشق
مكانش دركجاوكيست اين عشق
بنام عشق فهميدم ازاين عشق
همان ذات خداونديست اين عشق


[ سه شنبه بیست و نهم 11 1392 ] [ 14:8 ] [ psavini ]

تنهایی دل

چه داردعالم تنهایی دل
نشستن درغم تنهایی دل
هیاهودرزبان دل نباشد
بمان درزمزم تنهای دل


[ جمعه بیست و پنجم 11 1392 ] [ 22:45 ] [ psavini ]

خط ونشون

ستاره اختصاص آسمونه

سحر ناز منم نامهربونه

امان از واپسین دلواپسی ها

شده راه پرازخط ونشونه


[ جمعه بیست و پنجم 11 1392 ] [ 22:28 ] [ psavini ]

گلی

گلی از هرگلی خوشبو گلی تو

گلی از هر گلی خوشرو گلی تو

دراین بازارو دشتستان گل ها

پری گفت:خوشگلی بانو گلی تو[ جمعه بیست و پنجم 11 1392 ] [ 22:27 ] [ psavini ]

بدون عنوان

[ جمعه بیست و پنجم 11 1392 ] [ 17:27 ] [ psavini ]

بدون عنوان

[ جمعه بیست و پنجم 11 1392 ] [ 17:26 ] [ psavini ]

بدون عنوان

[ جمعه بیست و پنجم 11 1392 ] [ 17:24 ] [ psavini ]

بدون عنوان